Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Nabídka služeb společnosti Roklen360 a.s.

Obchodování s cennými papíry na českých a zahraničních trzích

O investici si chcete rozhodovat sami

 • Pro zájemce, kteří chtějí o svých investicích rozhodovat sami, pracovní vytížení jim dovolí sledovat kapitálové trhy a současně uvítají komplexní informace od profesionálů.
 • Uzavřete s námi komisionářkou smlouvu.
 • Poskytneme Vám bezplatně investiční poradenství, včetně aktuálních investičních profilů.
 • Získáte svého investičního makléře, který je Vám k dispozici pro zadání pokynů k nákupu či prodeji cenných papírů, či pro odbornou radu.
 • Zadané pokyny jsou okamžitě odeslány na zvolenou burzu a jste ihned informováni o jejich stavu.
 • Minimální objem investovaných prostředků není stanoven.
 • Stav svého portfolia můžete sledovat on-line na našem webu v klientské sekci.
 • Zde najdete kroky, jak se stát naším zákazníkem a jak začít obchodovat s cennými papíry.

Svěříte svůj majetek do správy profesionálů

 • Určeno zájemcům, kteří chtějí svěřit správu majetku profesionálům.
 • Uzavřete s námi smlouvu o obhospodařování cenných papírů.
 • Po poradě s námi si zvolíte vhodnou investiční strategii, podle které budeme Váš majetek spravovat.
 • Rozhodnutí o jednotlivých nákupech a prodejích jsou plně v kompetenci portfolio managera s mnohaletými zkušenosti na kapitálovém trhu.
 • Určeno zájemcům, kteří chtějí svěřit správu majetku profesionálům.
 • Minimální výše obhospodařovaného majetku je závislá na volbě investiční strategie a činí min. 500 000 Kč.
 • Stav svého portfolia můžete sledovat on-line na našem webu v klientské sekci.
 • Zde najdete kroky, jak se stát naším zákazníkem a využít služby obhospodařování cenných papírů.

 


Investiční poradenství

Máte dotaz týkající se investování? Naši makléři jsou Vám k dispozici. Stačí nás kontaktovat na telefonním čísle 577 217 375, e-mailem office@roklen.cz, nebo využijte Investiční poradny, kterou naleznete zde.

 


Zpracovávání investičních profilů

Pro Vaši lepší orientaci v investičních příležitostech a rozhodování při jejich výběru pro Vás připravujeme profily vybraných společností, které naleznete v sekci Cenné papíry. Nejnovější profily jsou přístupné pouze našim zákazníkům v klientské sekci po zadání uživatelského jména a hesla.

 


Služby pro firemní klienty
Přeměna podoby akcií
Dražby cenných papírů
Nabídky převzetí, veřejné návrhy
Úschova cenných papírů
Fúze, prodeje a akvizice celých společností, převzetí obchodního jmění, squeeze-outy
Výplata dividend
Služby pro investiční zprostředkovatele a vázané zástupce
Poradenství při tisku listinných akcií
Oceňování akcií

O těchto službách se dozvíte více v sekci Firemní finance.