Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu OSTROJ a.s. (DV2210617122) nelze provést v původně uveřejněném termínu 29. 8. 2017 proto, že jejímu provedení brání rozhodnutí soudu a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Podrobné informace naleznete v oznámení o nekonání veřejné nedobrovolené dražby cenných papírů, která je zájemcům k dispozici  zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby OSTROJ a.s.  Dražba se bude konat dne 29. 8. 2017, v sídle navrhovatele na adrese Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem. Dražba se bude konat dne 25. 8. 2017, na adrese náměstí Míru 64, Zlín 760 01, v zasedací místonosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.  Dražba se bude konat dne 29. 9. 2017, na adrese Jiráskova 1424/78, Jihlava, v zasedací místnosti v 2. NP budovy. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby Konflíkářský průmysl Žirovnice a.s.  Dražba se bude konat dne 25. 9. 2017, na adrese náměstí Míru 64, Zlín 760 01, v zasedací místonosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Investuji sám nebo s osobním makléřem

1. Vyplňte formulář pro potřeby uzavření komisionářské smlouvy

 • Zašlete jej na e-mail office@roklen.cz.
 • Abychom ušetřili Váš čas a zjednodušili celou administrativní proceduru, připravíme pro Vás na základě získaných informací kompletní smluvní dokumentaci.

2. Seznamte se s Všeobecnými obchodními podmínkami, ceníkem služeb, reklamačním řádem a dalšími informacemi, které jsou součástí investičního dotazníku

3. Podepište prohlášení klienta

 • Ještě před uzavřením komisionářské smlouvy podepište prohlášení klienta a zašlete poštou jedno vyhotovení (není nutný úředně ověřený podpis) na adresu Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.), náměstí Míru 64, Zlín, PSČ: 760 01.
 • Všechny důležité informace naleznete na našich webových stránkách v sekci ke stažení; případné další dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 577 217 375, nebo na osobní schůzce přímo v sídle naší společnosti.

4. Vyplňte investiční dotazník

 • Odešlete poštou jedno vyhotovení (není nutný úředně ověřený podpis).
 • Tento dokument nám slouží ke správnému vyhodnocení Vašeho investičního profilu; podle zjištěných informací Vám budeme schopni lépe pomoci s výběrem vhodné investiční strategie a upozornit Vás na případná rizika.

5. Podepište komisionářskou smlouvu

 • Abychom Vám vyplňování smlouvy co nejvíce zjednodušili, zašleme Vám, ihned po obdržení vyplněného formuláře a prohlášení (viz bod 1 a 2), smlouvu doplněnou o Vaše údaje; úřední ověření podpisu není požadováno, pokud je smlouva uzavřena v sídle naší společnosti.
 • Smlouvu na všech jejích vyhotoveních podepište, z toho na dvou vyhotoveních musí být Váš podpis úředně ověřený, a odešlete na adresu Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.), náměstí Míru 64, Zlín, PSČ: 760 01.

6. Převeďte finanční prostředky na zákaznický účet

 • CZK – 132806217/0300
 • EUR – 177053810/0300
 • USD – 190787237/0300
 • Jako variabilní symbol platby uveďte Vaše rodné číslo nebo IČO (v případě právnické osoby), usnadníte nám identifikaci platby a zajistíte tak včasné připsání peněžních prostředků na Váš účet.

7. Kontaktujte našeho makléře a zadejte si svůj první obchodní pokyn

 

Budete-li chtít smlouvu uzavřít osobně, potom není nutné vynakládat peněžní prostředky na ověření podpisů. V takovém případě jsme Vám plně k dispozici v sídle naší společnosti.