Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Investuji sám nebo s osobním makléřem

1. Vyplňte formulář pro potřeby uzavření komisionářské smlouvy

 • Zašlete jej na e-mail office@roklen.cz.
 • Abychom ušetřili Váš čas a zjednodušili celou administrativní proceduru, připravíme pro Vás na základě získaných informací kompletní smluvní dokumentaci.

2. Seznamte se s Všeobecnými obchodními podmínkami, ceníkem služeb, reklamačním řádem a dalšími informacemi, které jsou součástí investičního dotazníku

3. Podepište prohlášení klienta

 • Ještě před uzavřením komisionářské smlouvy podepište prohlášení klienta a zašlete poštou jedno vyhotovení (není nutný úředně ověřený podpis) na adresu Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.), náměstí Míru 64, Zlín, PSČ: 760 01.
 • Všechny důležité informace naleznete na našich webových stránkách v sekci ke stažení; případné další dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 577 217 375, nebo na osobní schůzce přímo v sídle naší společnosti.

4. Vyplňte investiční dotazník

 • Odešlete poštou jedno vyhotovení (není nutný úředně ověřený podpis).
 • Tento dokument nám slouží ke správnému vyhodnocení Vašeho investičního profilu; podle zjištěných informací Vám budeme schopni lépe pomoci s výběrem vhodné investiční strategie a upozornit Vás na případná rizika.

5. Podepište komisionářskou smlouvu

 • Abychom Vám vyplňování smlouvy co nejvíce zjednodušili, zašleme Vám, ihned po obdržení vyplněného formuláře a prohlášení (viz bod 1 a 2), smlouvu doplněnou o Vaše údaje; úřední ověření podpisu není požadováno, pokud je smlouva uzavřena v sídle naší společnosti.
 • Smlouvu na všech jejích vyhotoveních podepište, z toho na dvou vyhotoveních musí být Váš podpis úředně ověřený, a odešlete na adresu Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.), náměstí Míru 64, Zlín, PSČ: 760 01.

6. Převeďte finanční prostředky na zákaznický účet

 • CZK – 132806217/0300
 • EUR – 177053810/0300
 • USD – 190787237/0300
 • Jako variabilní symbol platby uveďte Vaše rodné číslo nebo IČO (v případě právnické osoby), usnadníte nám identifikaci platby a zajistíte tak včasné připsání peněžních prostředků na Váš účet.

7. Kontaktujte našeho makléře a zadejte si svůj první obchodní pokyn

 

Budete-li chtít smlouvu uzavřít osobně, potom není nutné vynakládat peněžní prostředky na ověření podpisů. V takovém případě jsme Vám plně k dispozici v sídle naší společnosti.