Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií Svornost Těmice, a.s. Dražba se bude konat dne 10.2. 2023, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií BARTOŇ - textil a.s. Dražba se bude konat dne 8.12. 2022, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií Biology Park Brno a.s. Dražba se bude konat dne 24. 10. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudní komisařkou pověřenou likvidací dědictví smlouvu o provedení dražby akcií Iveco Czech Republic, a.s. Dražba se bude konat dne 15. 02. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela s konkursním správcem smlouvu o provedení dražby akcií Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Dražba se bude konat dne 1. 11. 2021, na  adrese tř. Spojenců 1919, Otrokovice, v konferenční místnosti hotelu Morava. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Dražební vyhlášky

Dražební vyhláška Svornost Těmice, a.s.

Dražební vyhláška BARTOŇ - textil a.s.

Dražební vyhláška Iveco Czech Republic, a.s.

Dražební vyhláška Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Dražební vyhláška K-PROTOS, a.s.

Dodatek k dražební vyhlášce VODNÍ ZDROJE, a.s.

Dražební vyhláška VODNÍ ZDROJE, a.s.

Dodatek k dražební vyhlášce ZBIROVIA, a.s.

Dražební vyhláška ZBIROVIA, a.s.

Dražební vyhláška EP Development RPR a.s. opakovaná dražba

Oznámení o zmaření dražby EP Development RPR a.s.

Dodatek k dražební vyhlášce EP Development RPR a.s.

Dražební vyhláška EP Development RPR a.s.

Dražební vyhláška Agrowest a.s.

Dražební vyhláška GARDEA, a.s.

Oznámení o nekonání dražby OSTROJ a.s.

Dražební vyhláška OSTROJ a.s.

Dražební vyhláška Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem

Dražební vyhláška ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Dražební vyhláška Konflíkářský průmysl Žirovnice a.s.

Dražební vyhláška ZEAS Bánov, a.s.

Dražební vyhláška ČSAD Jindřichův Hradec, a.s.

Dražební vyhláška Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

Dražební vyhláška AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Dražební vyhláška Beskyd Agro a.s. Palkovice

Dražební vyhláška ZERAS a.s.

Dražební vyhláška MASSAG, a.s.

Dražební vyhláška A G R O Kunčice, a.s.

Dražební vyhláška ÚVP Běchovice, a.s.

Dražební vyhláška Kovolit, a.s. 

Dražební vyhláška Agrima Draženov, a. s.

Dražební vyhláška Vepaspol Olomouc, a. s. 

Dražební vyhláška Agropodnik Dvorce, a. s. 

Dražební vyhláška BALETOR a.s.

Dražební vyhláška ČSAD Slaný a.s.

Dražební vyhláška SW HORRY,  a.s.

Dražební vyhláška HYDROSYSTEM project a.s.

Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce HYDROSYSTEM project a. s.

Dražební vyhláška MCM-IMMO

Dražební vyhláška VHOS, a.s.

Dražební vyhláška Středomoravská kapitálová, a.s.

Dražební vyhláška ZEAS Lažánky, a.s.

Dražební vyhláška IPIDC

Dražební vyhláška Tomos Praha a.s.

Dražební  vyhláška Troubecká hospodářská a.s.

Dražební  vyhláška SPR, a. s.

Dražebí vyhláška VSP, a. s.

Dražební vyhláška RENATEX CZ a. s.

RENATEX CZ - přílohy

Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce KOVOSLUŽBA Praha, a. s.

Dražební vyhláška GenAgro Říčany, a. s.

Dražební vyhláška KOVOSLUŽBA Praha, a. s.

Dražební vyhláška MGM, a. s.

Dražební vyhláška TABOO, a. s.

Dražební vyhláška Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Dražební vyhláška Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

Dražební vyhláška Moravská zemědělská, akciová společnost

Dražební vyhláška Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Vodovody a kanalizace kroměříž, a. s.

Dražební vyhláška SEA, a. s.

Seznam vlastníků SEA, a. s.

Dražební vyhláška Software602, a. s.

Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Software602, a. s.

Dražební vyhláška ZEAS Bánov, a. s.

Dražební vyhláška ELEKTROWIN, a.s.

Informace k dražební vyhlášce ELEKTROWIN, a. s.

Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Vodní zdroje Holešov, a. s.

Dražební vyhláška MJM Litovel, a. s.

Dražební vyhláška Vodní zdroje Holešov, a. s.

Dražební vyhláška Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

Dražební vyhláška Lišnická, a. s.

Dražební vyhláška QWER, a. s.

Dražební vyhláška Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a. s.

Dražební vyhláška MJM litovel, a. s.

Dražební vyhláška VEPASPOL Olomouc, a. s.

Dražební vyhláška SALIX MORAVA, a. s.

Dražební vyhláška AXL, akciová společnost

Dražební vyhláška ČSAD Praha Vršovice, a. s. v likvidaci

Dražební vyhláška FERROMET AKCIOVÁ POLEČNOST - Opakovaná dražba

Dražební vyhláška FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST

K dražbě 31. 7. 2009

Seznam akcionářů společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, jejichž akcie jsou předmětem dražby

Dražební vyhláška MIKROP ČEBÍN, a. s.

K dražbě 20. 3. 2009

Dražební vyhláška Prádelny a čistírny Náchod, a. s.

K dražbě 28. 11. 2008

Seznam akcionářů společnosti Prádelny a čistírny Náchod, a. s., jejichž akcie jsou předmětem dražby

Dražební vyhláška Zásobování teplem Vsetín, a. s.

K dražbě 17. 10. 2008

Seznam akcionářů společnosti Zásobování teplem Vsetín, a. s., jejichž akcie jsou předmětem dražby

Dražební vyhláška ZZN ve Svitavách, a. s.

K dražbě 12. 9. 2008

 Seznam akcionářů společnosti ZZN ve Svitavách, a. s., jejichž akcie jsou předmětem dražby

Hutní druhovýroba - reality, a. s.

K dražbě listinných akcií 21. 7. 2008

Seznam akcionářů společnosti Hutní druhovýroba - reality, a. s., jejichž akcie jsou předmětem dražby

Dražební vyhláška Železárny Veselí, a. s.

K dražbě listinných akcií 21. 7. 2008

Seznam akcionářů společnosti Železárny Veselí, a. s., jejichž akcie jsou předmětem dražby

Dražební vyhláška Plzeňský projektový atelier, a. s.

K dražbě listinných akcií 29. 6. 2007

Dražební vyhláška SAS Uherské Hradiště, a. s.

K dražbě listinných akcií 29.6.2007

Dražební vyhláška Pozemní stavitelství Zlín, a. s.

Dražební vyhláška MIKROP ČEBÍN, a. s.

Dražební vyhláška VaK Přerov, a. s.

Dražební vyhláška Středočeská energetická, a. s.

K dražbě zaknihovaných akcií 24.11.2006

Dražební vyhláška PERFEKTA, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 30.6.2006

Dražební vyhláška ZZN Vyškov, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 26.5.2006

Dražební vyhláška BMT, a. s.

 K dražbě nepřevzatých listinných akcií 30.12.2005

Dražební vyhláška Hřebčín Napajedla, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 30.6.2005

Dražební vyhláška PSG, a. s.

K dražbě ze 30.6.2005 nově vydaných listinných akcií na místo akcií prohlášených za neplatné

Dražební vyhláška Expandia Ventures, a. s.

K dražbě ze 29.6.2005 nově vydaných listinných akcií na místo akcií prohlášených za neplatné

Dražební vyhláška GRENA, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 29.6.2005

Dražební vyhláška Slovácké  strojírny, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 21.6.2005

Dražební vyhláška Slovácká Fruta, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 31.5.2005

Dražební vyhláška  FRUTA Podivín, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 31.5.2005

Dražební vyhláška KOVOSLUŽBA Praha, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 29.4.2005

Dražební vyhláška DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 29.4.2005

Dražební vyhláška ÚSIP - Studio AIP, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 29.4.2005

Dražební vyhláška Tusculum, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 15.4.2005

Dražební vyhláška AGT, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 31.3.2005

Dražební vyhláška HACAR, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 24.3.2005

Dražební vyhláška Železárny Veselí, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 31.12.2004

Dražební vyhláška OBEK SERVIS, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 20.12.2004

Dražební vyhláška FISPOL, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 13.12.2004

Dražební vyhláška Stavební závody Olešovice, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 30.11.2004

Dražební vyhláška PLASTIK HT, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 12.11.2004

Dražební vyhláška Jirčany, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 27.10.2004

Dražební vyhláška ČSAD Vyškov, a. s.

K dražbě nepřevzatých kmenových akcií 31.8.2004

Dražební vyhláška LUKROM Vlamez, a. s.

K dražbě nepřevzatých kmenových akcií 4.6.2004

Dražební vyhláška  Plynostav Pardubice

K dražbě nepřevzatých kmenových listinných akcií 2.4.2003

Dražební vyhláška Ústav pro výzkum a využití paliv, a. s.

K dražbě nepřevzatých kmenových listinných akcií 26.3.2004

Dražební vyhláška STS Přerov, a. s.

K dražbě nepřevzatých kmenových listinných akcií 12.12.2003

Dražební vyhláška ZPS - Nástrojárna, a. s.

Zpeněžení konkurzní podstaty úpadce ZPS, a.s.

Dražební vyhláška SUKON, a. s.

K dražbě nepřevzatých prioritních listinných akcií 29.8.2003

Dražební vyhláška Moravské železárny, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 25.7.2003

Dražební vyhláška Zlínská dopravní

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 30.4.2003

Dražební vyhláška MEP Postřelmov

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 11.4.2003

Dražební vyhláška Centroprojekt Zlín, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 28.2.2003

Dražební vyhláška SVÚM PRAHA, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 17.1.2003

Dražební vyhláška ČSAD Vsetín, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 17.1.2003

Dražební vyhláška REMARK, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 20.12.2002

Dražební vyhláška MORAVOSTAV Brno, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 20.12.2002

Dražební vyhláška ÚRS PRAHA, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 1.11.2002

Dražební vyhláška První kapit. spol., a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 1. 11. 2002

Dražební vyhláška ESAUL, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 1.11.2002

Dražební vyhláška Stass, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 18.10.2002

Dražební vyhláška OS MORAVA, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 20.9.2002

Dražební vyhláška ČSAD Uh. Hradiště, a. s.

K dražbě nepřevzatých listinných akcií 12.7.2002

 

/wcd/download/drazby/zbirovia/

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Odmítnout Souhlasím