Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Znalecké posudky

Znalecký posudek K-PROTOS, a.s.

Znalecký posudek K-PROTOS, a.s.

Znalecký posudek VODNÍ ZDROJE, a.s.

Znalecký posudek VODNÍ ZDROJE, a.s.

Znalecký posudek ZBIROVIA, a.s.

Znalecký posudek ZBIROVIA, a.s.

Znalecký posudek EP Development RPR a.s.

Znalecký posudek EP Development RPR a.s.

Znalecký posudek Agrowest a.s. 

Znalecký posudek Agrowest a.s.

Znalecký posudek GARDEA, a.s.

Znalecký posudek GARDEA, a.s. 

Odborný odhad Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem

Odborný odhad Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem

Znalecký posudek ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Znalecký posudek ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Znalecký posudek Konflíkářský průmysl Žirovnice a.s.

Znalecký posudek Konflíkářský průmysl Žirovnice a.s.

Znalecký posudek OSTROJ a.s.

Znalecký posudek OSTROJ a.s.

Znalecký posudek ZEAS Bánov, a.s.

Znalecký posudek ZEAS Bánov, a.s.

Znalecký posudek ČSAD Jindřichův Hradec, a.s.

Znalecký posudek ČSAD Jindřichův Hradec, a.s.

Znalecký posudek Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

Znalecký posudek Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

Znalecký posudek AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Znalecký posudek AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Znalecký posudek Beskyd Agro a.s. Palkovice

Znalecký posudek Beskyd Agro a.s. Palkovice

Odborný odhad ZERAS a.s.

Odborný odhad ZERAS a.s.

Znalecký posudek MASSAG, a.s.

Znalecký posudek MASSAG, a.s.

Odborný odhad A G R O Kunčice, a.s.

Odborný odhad A G R O Kunčice, a.s.

Znalecký posudek ÚVP Běchovice, a.s.

Znalecký posudek ÚVP Běchovice, a.s.

 Znalecký posudek Kovolit, a.s.

Znalecký posudek Kovolit, a.s.

 Odborný odhad Agrima Draženov, a.s.

Odborný odhad Agrima Draženov, a.s.

 

Odborný odhad Vepaspol Olomouc, a.s.

Odborný odhad Vepaspol Olomouc, a.s.

 

 Odborný odhad Agropodnik Dvorce, a.s.

Odborný odhad Agropodnik Dvorce, a.s.