Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií Svornost Těmice, a.s. Dražba se bude konat dne 10.2. 2023, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií BARTOŇ - textil a.s. Dražba se bude konat dne 8.12. 2022, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií Biology Park Brno a.s. Dražba se bude konat dne 24. 10. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudní komisařkou pověřenou likvidací dědictví smlouvu o provedení dražby akcií Iveco Czech Republic, a.s. Dražba se bude konat dne 15. 02. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela s konkursním správcem smlouvu o provedení dražby akcií Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Dražba se bude konat dne 1. 11. 2021, na  adrese tř. Spojenců 1919, Otrokovice, v konferenční místnosti hotelu Morava. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Ekonomická situace ve společnosti FINANCE Zlín, a.s.

1Q2007 (datum zveřejnění 30.4.2007)

ROCOS10_31032007

ROCOS11_31032007

VYCOS20_31032007

2Q2007 (datum zveřejnění 27.7.2007)

ROCOS10_30062007

ROCOS11_30062007

VYCOS20_30062007

3Q2007 (datum zveřejnění 31.10.2007)

ROCOS10_30092007

ROCOS11_30092007

VYCOS20_30092007

4Q2007 (datum zveřejnění 1.2.2008)

ROCOS10_31122007

ROCOS11_31122007

VYCOS20_31122007

1Q2008 (datum zveřejnění 30.4.2008)

ROCOS10_31032008

ROCOS11_31032008

VYCOS20_31032008

2Q2008 (datum zveřejnění 31.7.2008)

ROCOS10_30062008

ROCOS11_30062008

VYCOS20_30062008

3Q2008 (datum zveřejnění 31.10.2008)

ROCOS10_30092008

ROCOS11_30092008

VYCOS20_30092008

4Q2008 (datum zveřejnění 2.2.2009)

ROCOS10_31122008

ROCOS11_31122008

VYCOS20_31122008

4Q2008 (datum zveřejnění 22.6.2009) - auditováno

ROCOS10_31122008

ROCOS11_31122008

VYCOS20_31122008

1Q2009 (datum zveřejnění 30.4.2009)

ROCOS10_31032009

ROCOS11_31032009

VYCOS20_31032009

2Q2009 (datum zveřejnění 3.8.2009)

ROCOS10_30062009

ROCOS11_30062009

VYCOS20_30062009

3Q2009 (datum zveřejnění 2.11.2009)

ROCOS10_30092009

ROCOS11_30092009

VYCOS20_30092009

4Q2009 (datum zveřejnění 5.2.2010)

ROCOS10_31122009

ROCOS11_31122009

VYCOS20_31122009

4Q2009 (datum zveřejnění 31.5.2010) auditováno

ROCOS10_31122009

ROCOS11_31122009

VYCOS20_31122009

1Q2010 (datum zveřejnění 3.5.2010)

ROCOS10_31032010

ROCOS11_31032010

VYCOS20_31032010

2Q2010 (datum zveřejnění 3.8.2010)

ROCOS10_30062010

ROCOS11_30062010

VYCOS20_30062010

3Q2010 (datum zveřejnění 2.11.2010)

ROCOS10_30092010

ROCOS11_30092010

VYCOS20_30092010

4Q2010 (datum zveřejnění 25.01.2011)

ROCOS10_31122010

ROCOS11_31122010

VYCOS20_31122010

1Q2011 (datum zveřejnění 2.5.2011)

ROCOS10_31032011

ROCOS11_31032011

VYCOS20_31032011

2Q2011 (datum zveřejnění 11.8.2011)

ROCOS10_30062011

ROCOS11_30062011

VYCOS20_30062011

3Q2011 (datum zveřejnění 07.11.2011)

ROCOS10_30092011

ROCOS11_30092011

VYCOS20_30092011

4Q2011 (datum zveřejnění 01.02.2012)

ROCOS10_31122011

ROCOS11_31122011

VYCOS20_31122011

1Q2012 (datum zveřejnění 3.5.2012)

ROCOS10_31032012

ROCOS11_31032012

VYCOS20_31032012

2Q2012 (datum zveřejnění 02.08.2012)

ROCOS10_30062012

ROCOS11_30062012

VYCOS20_30062012

3Q2012 (datum zveřejnění 24.10.2012)

ROCOS10_30092012

ROCOS11_30092012

VYCOS20_30092012

4Q2012 (datum zveřejnění 21.6.2013) - auditováno

ROCOS10_31122012

ROCOS11_31122012

VYCOS20_31122012

1Q2013 (datum zveřejnění 6.5.2013)

ROCOS10_31032013

ROCOS11_31032013

VYCOS20_31032013

2Q2013 (datum zveřejnění 1.8.2013)

ROCOS10_30062013

ROCOS11_30062013

VYCOS20_30062013

 3Q2013 (datum zveřejnění 12.11.2013)

ROCOS10_30092013

ROCOS11_30092013

VYCOS20_30092013

4Q2013 (datum zveřejnění 19.5.2014) - auditováno

ROCOS10_31122013

ROCOS11_31122013

VYCOS20_31122013

1Q2014 (datum zveřejnění 5.5.2014)

ROCOS10_31032014

ROCOS11_31032014

VYCOS20_31032014

2Q2014 (datum zveřejnění 30.7.2014)

ROCOS10_30062014

ROCOS11_30062014

VYCOS20_30062014

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Odmítnout Souhlasím