Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií Svornost Těmice, a.s. Dražba se bude konat dne 10.2. 2023, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií BARTOŇ - textil a.s. Dražba se bude konat dne 8.12. 2022, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií Biology Park Brno a.s. Dražba se bude konat dne 24. 10. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudní komisařkou pověřenou likvidací dědictví smlouvu o provedení dražby akcií Iveco Czech Republic, a.s. Dražba se bude konat dne 15. 02. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela s konkursním správcem smlouvu o provedení dražby akcií Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Dražba se bude konat dne 1. 11. 2021, na  adrese tř. Spojenců 1919, Otrokovice, v konferenční místnosti hotelu Morava. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Kapitálová přiměřenost společnosti FINANCE Zlín, a.s.

2Q2004

60732075_KP_0442

3Q2004

60732075_KP_0443

4Q2004

60732075_KP_0444

1Q2005

60732075_KP_0541

2Q2005

60732075_KP_0542

3Q2005

60732075_KP_0543

4Q2005

60732075_KP_0544

1Q2006

60732075_KP_0641

2Q2006

60732075_KP_0642

3Q2006

60732075_KP_0643

4Q2006

60732075_ KP_0644

1Q2007 (datum zveřejnění 30.4.2007)

60732075_KP_0741

2Q2007 (datum zveřejnění 27.7.2007)

60732075_KP_0742

3Q2007 (datum zveřejnění 31.10.2007)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0743

4Q2007 (datum zveřejnění 31.1.2007)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0744

1Q2008 (datum zveřejnění 30.4.2008)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0841

2Q2008 (datum zveřejnění 31.7.2008)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0842

3Q2008 (datum zveřejnění 31.10.2008)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0843

4Q2008 (datum zveřejnění 2.2.2009)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0844

1Q2009 (datum zveřejnění 30.4.2009)

 Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0941

2Q2009 (datum zveřejnění 3.8.2009)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0942

3Q2009 (datum zveřejnění 2.11.2009)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0943

4Q2009 (datum zveřejnění 5.2.2010)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 0944

1Q2010 (datum zveřejnění 3.5.2010)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1041

2Q2010 (datum zveřejnění 3.8.2010)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1042

3Q2010 (datum zveřejnění 12.11.2010)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1043

4Q2010 (datum zveřejnění 18.2.2011)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1044

1Q2011 (datum zveřejnění 4.5.2011)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1141

2Q2011 (datum zveřejnění 10.8.2011)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1142

3Q2011 (datum zveřejnění 26.1.2012)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1143

4Q2011 (datum zveřejnění 3.2.2012)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1144

1Q2012 (datum zveřejnění 07.05.2012)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1241

2Q2012 (datum zveřejnění 01.08.2012)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1242

3Q2012 (datum zveřejnění 01.11.2012)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1243

4Q2012 (datum zveřejnění 11.3.2013)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1244

1Q2013 (datum zveřejnění 9.5.2013)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1341

2Q2013 (datum zveřejnění 8.8.2013)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1342

3Q2013 (datum zveřejnění 12.11.2013)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1343

4Q2013 (datum zveřejnění 11.2.2014)

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích 1344

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Odmítnout Souhlasím