Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Obchodování s cennými papíry

Přístup na hlavní světové trhy

Obchodování s domácími cennými papíry se věnujeme od roku 1995. Naším zákazníkům umožňujeme přístup na hlavní světové kapitálové trhy včetně Burzy cenných papírů Praha, Deutsche Börse, NASDAQ, New York Stock Exchange, American Stock Exchange a řadu dalších. Investorům tak přinášíme neomezené investiční příležitosti bez jakýchkoliv požadavků na minimální investovanou částku.

Prostřednictvím Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) je možné využívat rovněž služeb Centrálního depozitáře cenných papírů. Jsme schopni vypořádávat veškeré nestandardní typy obchodních transakcí s českými cennými papíry - přímé obchody DVP, DFP, Buy-Sell a Repo operace a další.

Proč investovat na Burze cenných papírů Praha

Na pražské burze se obchoduje s akciemi převážně tuzemských společností s dlouhou historií a zajímavou dividendovou politikou. Pro začínajícího investora tak představuje nákup těchto akcií příležitost, jak investovat v českých korunách a bez jazykové bariéry, neboť informace o společnostech jsou zveřejňovány v češtině.

Proč investovat na zahraničních trzích

Investicí do zahraničních cenných papírů získávají investoři několik výhod. Vstupují na kapitálové trhy s vysokým počtem kotovaných titulů (např. 2500 emisí na burze ve Frankfurtu nad Mohanem), silnou likviditou a především aktivním trhem, pružně reagujícím na zveřejňované zprávy. Na první pohled je patrný rozdíl v chování emitentů k akcionářům, projevující se stabilní dividendovou politikou a častým informováním o vývoji hospodaření jednotlivých firem.

Obchodování na zahraničních burzách se z pohledu investora příliš neliší od obchodování v České republice. Rozdílná je však délka obchodního dne, např. elektronický obchodní systém frankfurtské burzy XETRA umožňuje obchodování od 9:00 do 17:30 hodin.

Aktivní přístup

Pro naše zákazníky aktivně vyhledáváme investiční příležitosti a připravujeme investiční profily s nejdůležitějšími informacemi o zajímavých akciích. Zákazníkům navrhujeme optimální místo provedení pokynu s přihlédnutím k likviditě, objemu požadované investice, měně i ostatním možnstem a požadavkům.

Aktivní přístup k zákazníkům se projevuje především snahou vyhledat optimální způsob nákupu nebo prodeje jejich cenných papírů. Telefonicky, případně formou pošty RM-Systému nebo BCPP oslovujeme potenciální zájemce s výzvou ke koupi nebo prodeji, což vede k rozšíření počtu možných zájemců i o méně likvidní tituly a v konečném důsledku může pro zákazníky znamenat úspěšný nákup nebo prodej na trhu jinak velmi slabě obchodovaných cenných papírů.

Jste na burze nováčky?

Jsme připraveni poskytnout kompletní služby i zákazníkům, kteří nemají s obchodováním s cennými papíry žádné praktické zkušenosti. Jménem zákazníků můžeme otevírat účty ve Středisku cenných papírů, takže noví zákazníci mohou ihned začít obchodovat bez nutnosti zřizování účtů na přepážkách Střediska cenných papírů.

Služba osobního makléře

Podpisem komisionářské smlouvy získáváte možnost bezplatného využívání služeb makléře, který Vás bude informovat o aktuální situaci na trzích a dávat investiční doporučení.

Jakákoliv investiční rozhodnutí, uskutečněná na popud makléře nebo na základě pokynu konkrétního zákazníka, jsou vždy telefonicky autorizována heslem uvedeným v komisionářské smlouvě. Rychlý elektronický přístup na oba trhy umožňuje okamžité potvrzení stavu podaného pokynu.

Zákazníkům nabízíme řadu výhod:

K dispozici osobní makléř

Profesionál v oblasti investování zajistí, že po celou dobu naší spolupráce bude o Vaše peněžní prostředky dobře postaráno.

Můžete se s ním kdykoliv setkat a získat tak aktuální a detailní informace o investičních příležitostech, kapitálovém trhu, stavu Vašeho majetku a vizích do budoucna.

Investiční poradenství zdarma

Naši odborníci jsou připraveni sestavit speciální investiční záměr podle Vašich aktuálních požadavků, konzultovat Váš záměr a poradit s dalšími investičními kroky. Od uzavření smlouvy za tyto služby již nemusíte platit.

Jistota Garančního fondu

Váš majetek bude v souladu se Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu pojištěn Garančním fondem, do kterého pravidelně přispíváme.

Bezplatné vedení zákaznických účtů

Za účty vedené u naší společnosti nezaplatíte ani korunu. Bezplatně a v pravidelných intervalech obdržíte písemné výpisy, včetně komentáře ze světa investic za sledované období.

Bezplatný přístup do zákaznické sekce na klient.financezlin.cz

Po zadání svého uživatelského jména a hesla můžete průběžně sledovat stav Vašich investic, budete moci využívat SMS kursové hlásiče, získáte přístup k investičním profilům sledovaných společností, i dalším výhodám, které Vám zákaznická sekce na našich stránkách nabízí.