Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Aktivní správa majetku

Aktivní správa majetku je vhodná pro zákazníky, kteří jsou ochotni investovat své finanční prostředky na kapitálovém trhu, přitom však nemají možnost podrobně sledovat vývoj na finančních trzích, analyzovat jednotlivé sektory nebo společnosti a pružně reagovat na nastalé změny.

Domníváme se, že aktivní správa majetku může být alternativou k investování do podílových fondů, zejména díky možnosti rychlého přeskupení portfolia, příležitosti zákazníka ovlivnit investiční strategii i lepším přehledu o skladbě zákaznického portfolia.

Investiční strategie

Investiční strategii se snažíme přizpůsobit individuálním potřebám klientů. Každý klient má jiný přístup k riziku, jiné jsou i požadavky na zastoupení vysoce likvidních forem investic v portfoliu, případně i doby trvání portfolia.

V úvodním rozhovoru, který předchází uzavření Smlouvy o obhospodařování, seznamujeme zákazníka s možnostmi investování na kapitálovém trhu, očekávanými výnosy i riziky. Zároveň zjišťujeme záměr zákazníka, kterého chce dosáhnout prostřednictvím služby Aktivní správa majetku, jeho vztah k míře investičního rizika, Konkrétní tituly v rámci jednotlivých investičních strategií vybíráme podle očekávané míry jejich zhodnocení tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší poměru výnosnosti k míře rizika.

Diverzifikace a minimální výše vkladu

S investicemi na kapitálovém trhu je vždy spjata určitá míra rizika. K jeho snížení přispívá zejména diverzifikace portfolií. Abychom mohli riziko portfolia dostatečně diverzifikovat, stanovili jsme výši minimálního vkladu na 500 000 Kč.

Evidence majetku

Finanční prostředky vkládané klienty, stejně jako jejich zůstatky, jsou evidovány na klientském účtu Roklen360 a.s. Jsou tedy odděleny od firemních prostředků, stejně jako nakoupené cenné papíry, které jsou připisovány přímo na majetkové účty klientů vedené u Roklen360 a.s. Informace o vývoji portfolia

Klient je v předem dohodnutých intervalech informován o stavu a vývoji svého portfolia. Reporty zasíláme v půlročních intervalech, s možností individuální dohody periody zasílání. Zpráva o vývoji portfolia vždy obsahuje skladbu portfolia, dosažený výnos/ztrátu, souhrn uskutečněných transakcí.

Zákazníci mají navíc možnost získávat informace o stavu a vývoji svého portfolia každý den prostřednictvím Internetu.