Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Investiční strategie

Investiční strategii se snažíme přizpůsobit individuálním potřebám klientů. Každý klient má jiný přístup k riziku, jiné jsou i požadavky na zastoupení vysoce likvidních forem investic v portfoliu, případně i doby trvání portfolia. Konkrétní tituly v rámci jednotlivých investičních strategií vybíráme podle očekávané míry jejich zhodnocení tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší poměru výnosnosti k míře rizika. Zákazník si může vybrat z následujících investičních strategií:

Konzervativní

Tato strategie je zaměřena na investice do investičních certifikátů na indexy hlavních světových burz (nepákové) a/nebo cenných papírů kolektivního investování. Strategie je vhodná pro začínající investory, kteří očekávají zhodnocení srovnatelné s indexy burzy a současně akceptující mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů, úrokových sazeb a měnové riziko. Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem dosáhnout průměrných výnosů při tomu odpovídajícímu mírně podprůměrném riziku ve srovnáním s přímou investicí do akcií.

Limit minimálního objemu obhospodařovaného majetku: 500 000 Kč

Doporučený minimální objem obhospodařovaného majetku: 750 000 Kč

Akcie obchodované v tuzemsku

Tato strategie je zaměřena na investice do akcií obchodovaných na BCPP a v RM-Systému s účastí jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo cenných papírů kolektivního investování. Strategie je vhodná pro středně zkušené investory, kteří očekávají zhodnocení nad úrovní průměrných výnosů a současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a v omezené míře také měnové riziko (zejména u akcií obchodovaných kromě českého kapitálového trhu také na zahraničních burzách) a vzhledem k nižší nabídce shora uvedených akcií také riziko plynoucí z omezené možnosti diverzifikace portfolia. Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem dosáhnout nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu nadprůměrnému riziku v porovnání s investicí do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na indexy hlavních světových burz.

Limit minimálního objemu obhospodařovaného majetku: 500 000 Kč

Doporučený minimální objem obhospodařovaného majetku: 1 000 000 Kč

Dividendová

Tato strategie je zaměřena na investice do zahraničních akcií se střední a větší tržní kapitalizací a/nebo akcií obchodovaných na BCPP a v RM-Systému s účastí jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo CP kolektivního investování, které dlouhodobě vyplácejí vysoké dividendy. Strategie je vhodná pro středně zkušené investory, kteří očekávají zhodnocení nad úrovní průměrných výnosů, očekávají pravidelný dividendový výnos ze své investice a současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a měnové riziko. Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem dosáhnout mírně nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu mírně nadprůměrnému riziku v porovnání s investicí do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na indexy hlavních světových burz.

Limit minimálního objemu obhospodařovaného majetku: 500 000 Kč

Doporučený minimální objem obhospodařovaného majetku: 1 500 000 Kč

Vyvážená (balancovaná)

Tato strategie, která je zaměřena na investice do zahraničních akcií se střední a větší tržní kapitalizací a/nebo akcií obchodovaných na BCPP a v RM-Systému s účastí jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo investičních certifikátů na indexy odvětví, na indexy rozvíjejících se burz (nepákové) a/nebo Investiční certifikáty na indexy hlavních světových burz (nepákové) a/nebo cenných papírů kolektivního investování. Strategie je vhodná pro středně zkušené investory, kteří očekávají vyšší průměrný výnos, očekávají a současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a měnové riziko. Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem dosáhnout mírně nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu mírně nadprůměrnému riziku v porovnání s investicí do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na indexy hlavních světových burz.

Limit minimálního objemu obhospodařovaného majetku: 500 tis. Kč

Doporučený minimální objem obhospodařovaného majetku: 1500 tis. Kč 

Růstová (dynamická)

Tato strategie, která je zaměřena na investice do akcií nově uváděných na kapitálové trhy (tzv. IPO) a/nebo volatilních akcií malých společnosti a/nebo indexových certifikátů na komodity a/nebo zahraničních akcií se střední a větší tržní kapitalizací a/nebo akcií obchodovaných na BCPP a v RM-Systému s účastí jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo investičních certifikátů na indexy odvětví, na indexy rozvíjejících se burz (nepákové) a/nebo Investiční certifikáty na indexy hlavních světových burz (nepákové) a/nebo cenných papírů kolektivního investování. Strategie je vhodná pro středně zkušené a/nebo zkušené investory, kteří očekávají vyšší průměrný výnos, očekávají a současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a měnové riziko, riziko likvidity (zejména u volatilních akcií malých společností). Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem dosáhnout nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu nadprůměrnému riziku v porovnání s investicí do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na indexy hlavních světových burz.

Limit minimálního objemu obhospodařovaného majetku: 500 000 Kč

Doporučený minimální objem obhospodařovaného majetku: 1 000 000 Kč 

Agresivní

Tato strategie, která je zaměřena na investice do akcií nově uváděných na kapitálové trhy (tzv. IPO) a/nebo volatilních akcií malých společnosti a/nebo indexových certifikátů na komodity a/nebo zahraničních akcií se střední a větší tržní kapitalizací a/nebo akcií obchodovaných na BCPP a v RM-Systému s účastí jejich emitentů na podnikání v ČR a/nebo investičních certifikátů na indexy odvětví, na indexy rozvíjejících se burz (nepákové) a/nebo Investiční certifikáty na indexy hlavních světových burz (nepákové) a/nebo cenných papírů kolektivního investování. Strategie je vhodná pro zkušené a/nebo středně zkušené investory, kteří očekávají nadprůměrný výnos, očekávají a současně akceptují mj. riziko tržních výkyvů pohybu hodnoty cenných papírů a měnové riziko, riziko likvidity (zejména u volatilních akcií malých společností). Portfolio cenných papírů sestavené v rámci této investiční strategie je vytvářeno s předpokládaným cílem dosáhnout nadprůměrných výnosů při tomu odpovídajícímu nadprůměrnému riziku v porovnání s investicí do cenných papírů kolektivního investování, případně investičních certifikátů na indexy hlavních světových burz.

Limit minimálního objemu obhospodařovaného majetku: 500 000 Kč

Doporučený minimální objem obhospodařovaného majetku: 1 000 000 Kč

Žádná investiční strategie nezahrnuje obchodování s využitím úvěru, k němuž není Obhospodařovatel oprávněn. Žádná investiční strategie nezahrnuje zajištění portfolií proti nepříznivému vývoji kurzů měn, v níž jsou denominovány investiční nástroje v portfoliu a proti rizikům nepříznivého vývoje úrokových sazeb. Obhospodařovatel nezaručuje Zákazníkovi zhodnocení obhospodařovaného majetku ani míru zhodnocení obhospodařovaného majetku.