Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií Svornost Těmice, a.s. Dražba se bude konat dne 10.2. 2023, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií BARTOŇ - textil a.s. Dražba se bude konat dne 8.12. 2022, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií Biology Park Brno a.s. Dražba se bude konat dne 24. 10. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudní komisařkou pověřenou likvidací dědictví smlouvu o provedení dražby akcií Iveco Czech Republic, a.s. Dražba se bude konat dne 15. 02. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela s konkursním správcem smlouvu o provedení dražby akcií Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Dražba se bude konat dne 1. 11. 2021, na  adrese tř. Spojenců 1919, Otrokovice, v konferenční místnosti hotelu Morava. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Přeměna ze zaknihovaných na listinné

Průběh přeměny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné

 

Přeměna podoby akcií ze zaknihované na listinnou je provedena formou změny stanov společnosti, v nichž jsou specifikovány atributy akcie vydávané společností, upraven způsob výměny hromadných listin nahrazující jednotlivé kmenové akcie, apod. Změna stanov společnosti musí být odsouhlasena valnou hromadou.

O rozhodnutí valné hromady je nutné vyhotovit notářský zápis a schválené změny zapsat v obchodním rejstříku. Notářský zápis a VOR jsou pak součástí podkladů Centrálnímu depozitáři cenných papírů o zrušení ISIN a zahájení procesu výmazu emise z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů. Centrální depozitář cenných papírů předá společnosti výpis z centrální i navazující evidence obsahující údaje o emisi zaknihovaného cenného papíru podle §537 zákona č. 89/2012 Sb. Od okamžiku splnění této povinnosti nesmí Centrální depozitář ani majitel účtu zákazníků provádět ve své evidenci zápisy týkající se cenného papíru, jehož podoba se přeměňuje. Následně, dle požadavků společnosti, nejdříve ke dni vyhotovení výpisu a nejpozději do jednoho měsíce ode dne jeho vyhotovení, Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaného cenného papíru.

Společnost vydá listinné cenné papíry a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Po uplynutí stanovené lhůty (2 - 6 měsíců) vyzve společnost opakovaně akcionáře, kteří si své akcie v uvedené lhůtě nepřevzali s upozorněním, že jinak budou tyto vydraženy ve veřejné nedobrovolné dražbě.

Realizací přeměny podoby společnost ušetří poplatky Centrálního depozitáře a poplatky bank a obchodníků s cennými papíry za vedení emise a za výpis z centrální i navazující evidence pro účely valných hromad. Odpadají také poplatky hrazené akcionáři za vedení akcií na jejich účtech v centrální i navazující evidenci. 

Proces přeměny podoby akcií se skládá z následujících kroků:

 

 1. Vypracování postupu přeměny podoby akcií, včetně rozdělení do jednotlivých sérií podle aktuální struktury akcionářů a množství jejich akcií.
 2. Návrh nového znění stanov společnosti v souvislosti s chystanou přeměnou podoby akcií.
 3. Příprava podkladů pro jednání valné hromady týkající se přeměny podoby akcií.
 4. Schválení navržených změn valnou hromadou.
 5. Příprava, zpracování a zveřejnění rozhodnutí emitenta o přeměně podoby akcií.
 6. Příprava a zpracování žádosti o výmaz emise cenných papírů z centrální i navazující evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů, zpracování seznamu akcionářů pro vydání listinných akcií, zastupování emitenta v těchto záležitostech před Centrálním depozitářem cenných papírů vč. zrušení ISIN.
 7. Příprava, zpracování a zajištění vytištění listinných akcií dle registru akcionářů získaného z Centrálního depozitáře cenných papírů.
 8. Příprava, zpracování a zveřejnění výzvy a dodatečné výzvy akcionářům společnosti k převzetí jejich listinných akcií, její uveřejnění nebo případné obeslání akcionářů.
 9. Zajištění vydávání listinných akcií akcionářům v sídle společnosti nebo v sídle Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.). 

Proč přejít ze zaknihovaných akcií na listinné?

 

 1. Společnost ani vlastník akcií nehradí žádné poplatky za vedení emise.
 2. Převody cenných papírů nejsou nijak zpoplatňovány.
 3. Evidence cenných papírů je plně v rukou společnosti, proto i výpisy, např. pro účely valných hromad, nejsou nijak zpoplatňovány.  

S čím je po přeměně podoby na listinné akcie potřeba počítat?

 

 1. Společnost je povinna vést seznam akcionářů (neplatí pro imobilizované akcie na majitele).
 2. V případě ztráty listinných akcií lze vydat akcie nové až po jejich umoření.
 3. Vlastník hromadné listiny má právo na jejich výměnu za kmenové akcie a naopak. 

 

 Máte-li o uvedené služby zájem, kontaktujte nás na tel. čísle 577 217 375 nebo e-mailem na mach@roklen.cz.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Odmítnout Souhlasím